Thông tin sản phẩm Bình phú quý

MÃ SẢN PHẨM : CD05150L1

Bình phú quý gốm Chu Đậu có các kích thước như sau:

- Đại F72 x H113 + kỷ đại S3 (Mã sp: CD05150L1)

- S1 F55 x H78 (Mã sp: CD05009L1)

- S2A F36 x H60 (Mã sp: CD05168L1)

- S2 F36 x H60 (Mã sp: CD05150L1)

- S3A F36 x H56 (Mã sp: CD05169L1)

- S3 F32 x H50 (Mã sp: CD05011L1)

- S4 F22 x H36 (Mã sp: CD05012L1)

- S5 F17 x H27 (Mã sp: CD05013L1)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc