Thông tin sản phẩm Bình sữa dáng thắt

MÃ SẢN PHẨM : CD13077L1

Kích thước: 11x10x10.5

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc