Thông tin sản phẩm Bình an khang vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05182VK

Bình an khang vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F35 x H35 (Mã sp: CD05182S1VK)

- S2 F18 x H26 (Mã sp: CD05182S2VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc