Thông tin sản phẩm Bình búp hồng vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05172VK

Bình búp hồng vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F25 x H28 (Mã sp: CD05172S1VK)

- S2 F23 x H23 (Mã sp: CD05172S2VK)

- S3 F18.5 x H22 (Mã sp: CD05172S3VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc