Thông tin sản phẩm Bình giọt ngọc vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD03024VK

 Bình giọt ngọc vẽ vàng có các kích thước cụ thể như sau: 

- (Mã CD03024VK) Bình giọt ngọc F45 x H45 vẽ vàng kim
- (Mã CD03005VK) Bình giọt ngọc F 21 x H 24 vẽ vàng kim
 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc