Thông tin sản phẩm Bình giọt ngọc vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05151VK

Bình giọt ngọc vẽ vàng có các kích thước cụ thể như sau:

- S1 F45 x H45 (Mã sp: CD05151VK)

- S2 F38 x H37 (Mã sp: CD05152VK)

- S3 F32 x H32 (Mã sp: CD05153VK)

- S4A F23 x H28 (Mã sp: CD05225VK)

- S4 F21 x H24 (Mã sp: CD05154VK)

- S5 F19 x H23 (Mã sp: CD05155VK)

- S6 F19 x H23 (Mã sp: CD05196VK)

 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc