Thông tin sản phẩm Bình hoa cúc quân tử vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05110VK

Bình hoa cúc quân tử vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- (Mã CD05110VK) Bình hoa cúc quân tử S1F25.5xH35.5 vẽ vàng kim
- (Mã CD05111VK) Bình hoa cúc quân tử  S2F22.5xH29 vẽ vàng kim
- (Mã CD05112VK) Bình hoa cúc quân tử S3F17.5xH23 vẽ vàng kim

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc