Thông tin sản phẩm Bình hoa cúc quân tử vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05110VK

Bình hoa cúc quân tử vẽ vàng kim có các kích thước như sau:

- S1 F25.5 x H35.5 (Mã sp: CD05110VK)
 
- S2 F22.5 x H29 (Mã sp: CD05111VK)
 
- S3 F21 x H28 (Mã sp: CD05221VK)
 
- S4 F17.5 x H23 (Mã sp: CD05112VK)
 
 

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc