Thông tin sản phẩm Bình Thiên phúc vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD05175VK

Bình thiên phúc vẽ vàng kim bao gồm các kích thước như sau:

- S1 F30.5 x H45.5 (CD05175S1VK)

- S2 F29 x H40 (CD05175S2VK)

- S3 F21 x H34 (CD05175S3VK)

- S4 (CD05175S4VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc