Thông tin sản phẩm Đồng hồ vẽ vàng kim

MÃ SẢN PHẨM : CD13028VK

Đồng hồ vàng kim có các kích thước như sau:

- Đồng hồ F19 x H2 + Kệ (Mã sp: CD13028VK)

- Đồng hồ F23 + Kệ (Mã sp: CD13029VK)

- Đồng hồ F26 x H3.5 + Kệ (Mã sp: CD13030VK)

- Đồng hồ F30 x H3.5 + Kệ (Mã sp: CD13031VK)

- Đồng hồ F35 x H5.5 + Kệ (Mã sp: CD130132VK)

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc