Thông tin sản phẩm Lọ hoa miệng phễu cổ cao vẽ vàng

MÃ SẢN PHẨM : CD05109VK

 Lọ hoa miệng phễu cổ cao F12 x H26.5 vẽ vàng kim

 

Bình luận

 

NHẬN XÉT SẢN PHẨM - Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

* Bắt buộc