Ban Tổng giám đốc và nghệ nhân | CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CHU ĐẬU

Ban giám đốc

Ban giám đốc
Tổng Giám đốc. ĐT : 0903.616.999

Các Phó giám đốc

Các Phó giám đốc
Phó giám đốc thường trực. ĐT: 0912.453.407
Các Phó giám đốc
Phó giám đốc phụ trách sản xuất. .ĐT: 0914.259.578

Nghệ nhân

Nghệ nhân
Vui lòng tham khảo thông tin về Thành viên Ban Giám đốc.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM CHU ĐẬU
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn